Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

projekty eu

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ jest Partnerem projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie w projekcie jest 46 partnerów.


Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.


Wartość projektu realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ wynosi 467 289,63 zł.

Dofinansowanie EFS (85%) – 397 196,19 zł

Dofinansowanie Budżet Państwa (15%) – 70 093,44 zł

___________________________________________________________________________________________

W ramach projektu pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny
w naszym Ośrodku zostały zakupione:
 
- defibrylator z wyposażeniem
 
- łóżka szpitalne z wysięgnikami i ramami wyciągowymi,
 
- urządzenia do bio-dekontaminacji
 
- koncentratory tlenu
 
- pulsoksymetry
 
- nebulizatory
 
- aparaty do mierzenia ciśnienia
 
- lampa bakteriobójcza
 
- wózek anestezjologiczny
 
- szafy medyczne
 
- ssak medyczny
 
 
aparat do mierzenia ciśnienia
ciśnieniomierz
defibrylator
koncentrator tlenu
lampa bakteriobójcza
łóżko rehabilitacyjne z podnośnikiem
łóżko rehabilitacyjne
macerator do kaczek i basenów
macerator do pampersów
nebulizator
ssak
 
 ___________________________________________________________________________________________