Dzienny Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Rehabilitacja w oddziale dziennym rehabilitacji leczniczej jest świadczeniem dla pacjentów dochodzących. Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarzy oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • urologicznego
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
 • ginekologicznego
 • neurologicznego

jak również od lekarza poradni

 • poradni rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Rehabilitacja w oddziale dziennym w zależności od dezycji lekarza prowadzącego i stanu zdrowia pacjenta może trwać od 15 do 30 dni zabiegowych.

Jak wygląda przyjęcie pacjenta na oddział dzienny?

Przy rejestracji, do przyjęcia na oddział dzienny Pacjent musi posiadać:

 • skierowanie do poradni lub zabiegi
 • dowód potwierdzający tożsamość
 • aktualnie posiadane badania

Pracownik rejestracji kieruje pacjenta do odpowiedniego gabinetu lekarskiego celem odbycia wizyty lekarskiej.
Podczas wizyty lekarskiej Pacjent otrzymuje kartę zabiegową kwalifikującą na Oddział Dzienny Rehabilitacji Leczniczej lub kierowany jest na dodatkowe badania w celu uzupełnienia diagnostyki.

 

Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarzy do planowania, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów.
Po ustaleniu planu zabiegów Pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym terminie.

  

Instrukcje dla pacjenta

Pacjent korzystający z zabiegów na oddziale dziennym  w zależności od rodzaju zleconych zabiegów powinien posiadać:

 • ręcznik
 • strój kąpielowy, czepek
 • obuwie zamienne
 • strój gimnastyczny