ISO


polityka jakości 2021 

PN-EN ISO 9001:2015

certyfikat ISO 9001

 

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest do 04-03-2027 roku.