ISO

PN-EN ISO 9001:2015

Cetryfikat ISO - PCA QMS18 001

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice" SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest do 04-03-2021 roku.