Administracja

Sekretariat dyrektora

Kadry

Księgowość

Statystyka i rozliczanie świadczeń medycznych

Dział inwestycji

Archiwum

12 25 89 600

12 25 89 623

12 25 89 607

12 25 89 633

12 25 89 608

12 25 89 647