Dyrekcja

Dyrektor: Karolina Wróblewska
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych: Janusz Plata

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Anna Strokowska
Główny Księgowy: Edward Cieciak