Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SPZOZ w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1982804,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-osrodka-rehabilitacji-narzadu-ruchu-krzeszowice-samodzielny-publiczn.html

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 2001 roku.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Sekretariacie medycznym/Planowaniu (gabinet 08), w terminie do dnia 20.09.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:

  • 29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1127 z póź. zm.)
  • 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. ( Dz. U. z 2015 roku, poz.2069 z póź.zm.)
  • 9 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 12 258 96 00
E-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony