Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SPZOZ w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1982804,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-osrodka-rehabilitacji-narzadu-ruchu-krzeszowice-samodzielny-publiczn.html

Brakowanie dokumentacji

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „ KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach informuje, iż z dniem 20.04.2021 r. przystępuje do brakowania / niszczenia / dokumentacji medycznej w postaci historii choroby pacjentów leczonych w 2000 r. w byłym Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach - Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie pod numer 12 282 00 22 wew. 601 lub 12 258 96 01.
Informujemy, iż w/w dokumentacja może zostać wydana wyłącznie jej właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Karolina Wróblewska

p.o. Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

„ Krzeszowice” SP ZOZ

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 12 258 96 00
E-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony