Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

ZALECENIA EPIDEMIOLOGICZNE DLA PACJENTA SKIEROWANEGO DO OŚRODKA W CELU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju Ośrodek wdraża wszelkie możliwe działania, aby zapobiec zakażeniu wśród pacjentów i personelu Ośrodka.

Mając na względzie powyższe, bezwzględnie apeluje się o przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń wprowadzonych na poszczególnych etapach hospitalizacji, tj. przyjęcia do szpitala, w trakcie leczenia w naszym szpitalu, jak również po wypisaniu pacjenta z oddziału szpitalnego.

1. PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA:

Przed przyjęciem do szpitala zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ze względu na bezpieczeństwo Pani/Pana oraz innych pacjentów i personelu, apeluje się o wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy oraz rzetelną odpowiedź na zadane pytania, bez zatajania okoliczności mogących narazić Państwa na zakażenie i potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Ankieta będzie dotyczyła:

 • ryzyka kontaktu z osobą zakażoną SARS CoV-2,
 • występowania objawów zakażenia u Pani/Pana, u domowników oraz u osób z miejsca pracy 

W przypadku stwierdzenie ryzyka zakażenia, termin leczenia w szpitalu zostanie przesunięty na najbliższy bezpieczny termin.

 

W przypadku wystąpienia przed planowym przyjęciem objawów takich jak: podwyższenie temperatury ciała  > 37,5 . C, kaszel, duszność, katar, cechy zapalenia gardła proszę bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem Medycznym bądź Rejestracją Ośrodka.

Apeluje się o ograniczenie osób towarzyszących Pacjentowi przy przyjęciu do jednej osoby/opiekuna.

 

Wszyscy Pacjenci przebywający na oddziale szpitalnym są przebadani w kierunku wirusa SARS-CoV-2, okresowym badaniom są również poddawani pracownicy.

2. W TRAKCIE LECZENIA W SZPITALU:

Obowiązkiem Pacjenta jest:

 • prowadzenie higieny rąk tak często jak to możliwe, co najmniej przed każdym opuszczeniem sali chorego i tuż po powrocie,

Odwiedziny w szpitalu zostały wstrzymane do odwołania.

W trakcie pobytu Pacjenta na oddziale istnieje możliwość dostarczenia mu niezbędnych rzeczy poprzez pozostawienie ich na portierni personelowi Ośrodka, który przekaże je bezpośrednio Pacjentowi.

W celu otrzymania informacji o stanie zdrowia Pacjenta zaleca się kontakt telefoniczny osoby upoważnionej z lekarzem prowadzącym.

3. PO WYPISANIU ZE SZPITALA:

Uprasza się o bezwzględne i niezwłocznie zgłoszenie personelowi Rejestracji bądź Sekretariatu Medycznego wystąpienia objawów zakażenia COVID-19, które pojawią się w ciągu 14 dni po opuszczeniu oddziału szpitalnego.

 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej przeznaczone są dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarzy oddziałów szpitalnych:

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych

jak również poradni specjalistycznych:

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • urazowo-ortopedycznej

Podczas przyjęcia, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od kwalifikacji lekarza oddziału.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie?

Pacjent posiadający odpowiednie skierowanie do Ośrodka może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.

Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta do Rejestru Osób Oczekujących. Na podstawie złożonego przez Pacjenta skierowania oraz dokumentacji medycznej Zespół ds. Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek „pilny” lub „stabilny”).

Na czas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej, pacjenci proszeni są o przesunięcie wszystkich wcześniej zaplanowanych wizyt u lekarzy POZ, lekarzy specjalistów jak również badań wysokospecjalistycznych tj. tomograf komputerowy, rezonans magnetycznych i tp. w celu uniknięcia nakładania się świadczeń, tzw. "Koincydencji". Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych tego typu sytuacje skutkują całkowitym wstrzymaniem rozliczenia, biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o przestrzeganie wystosowanej prośby.