Ośrodek

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu jest jedną z największych placówek rehabilitacyjnych w Polsce, udzielających świadczeń zdrowotnych dla blisko 400 pacjentów dziennie.

Kadra szpitala

Nad zapewnieniem najwyższej jakości leczenia czuwa interdyscyplinarny zespół pracowników w skład którego wchodzi :

 • 11 lekarzy
 • 36 pielęgniarek
 • 42 fizjoterapeutów
 • 4 psychologów
 • 4 terapeutów zajęciowych
 • 4 logopedów
 • 30 osób personelu pomocniczego (opiekunowie medyczni, sanitariusze szpitalni, salowe)

Elementem zapewniającym najwyższą jakość leczenia jest doświadczona kadra specjalistów:

 • lekarze specjaliści:
  • rehabilitacji medycznej
  • neurologii
  • reumatologii
  • chorób wewnętrznych
  • kardiologii 
 • lekarze w trakcie specjalizacji (w systemie rezydenckim i poza rezydenckim)
 • pielęgniarki
 • specjaliści w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii
 • fizjoterapeuci
 • masażyści
 • terapeuci zajęciowi
 • logopedzi
 • psycholodzy
 • personel pomocniczy:
  • opiekunowie medyczni
  • sanitariusze szpitalni
  • salowe

Komórki organizacyjne szpitala

W strukturze szpitala wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - 145 pacjentów dziennie
 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Neurologicznej – 41 pacjentów dziennie
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna – do 120 pacjentów dziennie
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna w warunkach domowych – do 10 pacjentów dziennie
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – do 60 pacjentów dziennie
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej – do 15 pacjentów dziennie

Poradnie specjalistyczne

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Laboratorium diagnostyczne i punkt pobrań

Zaplecze szpitalne

Powierzania zabiegowa przeznaczona na usprawnianie pacjentów to m.in.

 • 4 sale do kinezyterapii w tym:
  • 1 sala do kinezyterapii kardiologicznej
  • 1 sala do kinezyterapii neurologicznej
  • 2 sale do kinezyterapii pacjentów ogólnoustrojowych 
 • sale do fizykoterapii w której znajduje się 20 kabin wyposażonych w sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu:
  • elektroterapii
  • magnetoterapii
  • laseroterapii
  • promieniowania podczerwonego
  • ultradźwięków
 • basen rehabilitacyjny 
 • dział hydroterapii wyposażony w:
  • wanny do kąpieli siarkowych całkowitych oraz częściowych
  • kąpieli wirowych  
  • kąpieli czteromorowej

Największy nacisk w leczeniu kładziony jest na leczenie ruchem czyli kinezyterapię. W terapii skupiamy się na samodzielności i maksymalnym wykorzystaniu potencjału rehabilitacyjnego pacjenta.

Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje, dzięki licznym szkoleniom z nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych, w których uczestniczą nasi pracownicy, a także dzięki szkoleniu specjalizacyjnemu. Istotnym elementem usprawniania jest hydroterapia odbywająca się w basenie rehabilitacyjnym. Ważnym elementem tradycji ośrodka są kąpiele siarkowe.

Działalność naukowo dydaktyczna

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy - 5 miejsc oraz fizjoterapeutów - 9 miejsc.  Współpracujemy także z czołowymi Polskimi uczelniami : Akademia Górniczo Hutnicza, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Krakowska Akademia, Politechnika Krakowska , Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie dydaktyki , praktyk studenckich oraz działalności badawczej.

We współpracy z naszym szpitalem jest realizowanych szereg projektów badawczych, których wyniki są opublikowane w krajowych oraz zagranicznych czasopismach naukowych.