Internetowe Konto Pacjenta

W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) znajdziesz informacje na temat danych medycznych swoich i bliskich, którzy udostępnią Ci konto. IKP jest łatwe i szybkie w obsłudze.

Jakie informacje znajdziesz w IKP

Warto założyć konto w IKP, bo dzięki niemu będziesz mieć dostęp do indywidualnych informacji na temat:

  • miejsc, w których możesz się leczyć
  • świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ
  • prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie
  • wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone
  • upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim
  • zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz
  • zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz
  • e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze.

Przejdź do IKP

Wiecej informaji można znaleźć na stronie internetowej Internetowe Konto Pacjenta