Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Choroby układu krążenia są jedna z głównych przyczyn umieralności w Polsce oraz w krajach wysokorozwiniętych. Pomimo dynamicznego rozwoju farmakoterapii oraz nowych technik interwencyjnych profilaktyka pozostaje nadal najbardziej skutecznym środkiem, który może zmniejszyć umieralność z powodu chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy.

Prawidłowa dieta, redukcja masy ciała, aktywność fizyczna, poznanie i praktykowanie technik pozwalających na redukcję stresu, rozsądna  farmakoterapia to elementy nowoczesnej profilaktyki szczególnie ważnej dla osób po epizodach wieńcowych i leczeniu inwazyjnym. Obecnie przyjmuje się, że najważniejsza składową rehabilitacji kardiologicznej jest trening fizyczny .  To  właśnie ćwiczenia fizyczne wprowadzone w odpowiednim momencie i wykonywane w przygotowanych ośrodkach poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej  mają wpływ  na zmniejszenie śmiertelności o ok. 20-25 %, a także na zmniejszenie ryzyka nawrotu zawału  sercowego w trakcie 12 miesięcznej obserwacji.

Program rehabilitacji kardiologicznej w ramach Oddziału Dziennego kierowany jest do pacjentów dochodzących i jest w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza oddziału:

  • kardiologii,
  • kardiochirurgii,
  • chorób wewnętrznych,

a także poradni:

  • kardiologicznej,
  • rehabilitacyjnej.

 

Realizacja programu

Program realizowany jest w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach, ul Daszyńskiego 1. Program jest kierowany  przede wszystkim do pacjentów po  zawale mięśnia sercowego i po operacjach kardiochirurgicznych.

Czas leczenia jest ustalany  indywidualnie z każdym pacjentem , stosownie do stanu chorego - maksymalnie to 24 dni zabiegowych w ciągu 3 miesięcy.

Po zbadaniu tolerancji wysiłku i wydolności układu krążenia pacjent jest kwalifikowany do odpowiedniego modelu terapii. Ćwiczenia wykonywane są pod kontrolą wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Po zakończeniu cyklu kardiolog ocenia efekt terapii i wydaje zalecenia.