Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ jest Partnerem projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Projekt obejmuje m.in. zakup usług, sprzętów i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.