„Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i stropu podwieszanego wraz z dostawą urządzeń do hydroterapii w budynku Zofia w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” przeprowadził dwa postępowania przetargowe pn.:

1. „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i stropu podwieszanego w budynku „Zofia” w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

2. „Dostawa urządzeń do hydroterapii”.

 Strop podwieszany został wymieniony zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Po demontażu dotychczas użytkowanego, technicznie wyeksploatowanego sufitu podwieszanego została zamontowana nowa konstrukcja i wypełniona płytami stropowymi z wełny mineralnej. Spełnione zostały wymagania techniczne, materiałowe i montażowe. W przypadku stolarki drzwiowej zostały spełnione wszystkie warunki dotyczące konstrukcji drzwi i ościeżnic, wymiarów (w tym światła przejścia), osprzętu, kolorystyki i wymagań montażowych zawartych w OPZ.

 W ramach dostawy urządzeń do hydroterapii zostały zakupione: 2 szt. wanny do wykonywania masażu wirowego kończyn dolnych, wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn górnych oraz wanna czterokomorowa do wykonywania kąpieli w wodach mineralnych.  Wymianie podlegały dotychczas użytkowane, wyeksploatowanie technicznie i awaryjne urządzenia zabiegowe.

Inwestycja przyczyniła się do podniesienia jakości, bezpieczeństwa i ciągłości wykonywania świadczeń medycznych, objętych finansowaniem ze środków NFZ.

 Finansowanie UMWM: 243 763,70 zł

 

20221028_135203
20221028_135217
20221028_135258
20221028_135312
20221028_135337
20221028_135520
20221028_135551
20221028_135140