Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę ogrodzenia nieruchomości szpitala. Planowane prace to rekonstrukcja, wzmocnienie i częściowa przebudowa lub wymiana podmurówki, wymiana elementów konstrukcyjnych i przęseł ogrodzenia oraz bram wjazdowych.

Ogrodzenie nieruchomości szpitala zostało wybudowane w latach 80-tych XXw. W zasadniczej części przebudową i renowacją będzie objęta ta część ogrodzenia, która zabezpiecza i oddziela nieruchomość parkową i obiekty szpitala od przylegających ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na około 50 letni okres użytkowania, ogrodzenie nie nadaje się do przeprowadzenia prac naprawczych. Stan techniczny kwalifikuje ogrodzenie do całościowej, kompleksowej przebudowy i wymiany.

Całkowita wartość inwestycji: 438 579,62 zł
Dofinansowanie UMWM: 245 000,00 zł
Środki własne: 193 579,62 zł