projekty ue
 ________________________________________________________________________________________
 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ w ramach umowy
o partnerstwie realizuje projekt pn.: "Małopolski System Informacji
Medycznej" (MSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa
Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji
medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, mającą
na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w
sektorze ochrony zdrowia.
 
Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:
 
- ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji
medycznych,
- zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i
informacji medycznych,
- poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału
wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.
- doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im
wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.
 
Całkowita wartość projektu: 3 149 822,04 zł
 
Dofinansowanie RPO WM: 2 578 392,74 zł
 
Wkład własny partnera: 286 488,08 zł
 
Dofinansowanie z Budżetu Województwa: 373 163,99 zł zł
 
 
W ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej zostały
zrealizowane cztery zadania w okresie 2021-2023r.

 

 

IMG_20221107_090349
IMG_20221107_091606
IMG_20221107_091625
IMG_20221107_091653
IMG_20221107_091658
IMG_20221107_090334
drzwi nowa serwerownia
konsola centrali przeciwpozarowej
szafa rackowa 2
szafa rackowa
centrala przeciwpożrowa
drzwi antywlamaniowe serwerownia zofia
 

 

W ramach projektu "Małopolski System Informacji Medycznej" zostały zakupione:
2 serwery wielordzeniowe
2 macierze 40 TB
Sprzęt sieci LAN i SAN (1xszafa RACK, 2 switch’e, chłodzenie/wentylatory z możliwością podpięcia światłowodu, 2 x UPS, UTM):  200 użytkowników
Dysk sieciowy
Licencje na oprogramowanie obsługi w/w urządzeń tzn. system operacyjny, oprogramowanie do wirtualizacji
Serwery
Komputery stacjonarne dla części medycznej szpitala
Sprzęt sieci LAN i SAN (1xszafa RACK, 2 switch’e, chłodzenie/wentylatory z możliwością podpięcia światłowodu, 2 x UPS
Szafa RACK z wyposażeniem: chłodzenie (wentylator), switch’e 24x1Gb i 4x10Gb, UPS, połączenie wszystkich szaf światłowodem
Urządzenia wielofunkcyjne ze skanerem
System informatyczny nr 1 z tworzeniem EDM (licencje stanowiskowe), wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania
System informatyczny nr 2 z tworzeniem EDM (licencje stanowiskowe),  wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania
E-usługa z tworzeniem EDM (licencje),  wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania
Oracle (dotychczasowa nazwa: Antywirus, Oracle)
Antywirus,  wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania (dotychczasowa nazwa: Antywirus, Oracle)
Licencje na oprogramowanie obsługi w/w urządzeń tzn. system operacyjny,  oprogramowanie do wirtualizacji (min. 3 hosty), oprogramowanie do backupu
Oprogramowanie usługi katalogowej. Oprogramowanie ruchu sieciowego w tym funkcjonowania wirtualnych sieci prywatnych
EDM-Suite - oprogramowanie służące do przesylania EDM na platofrmę P1 oraz do wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi przy użyciu platfomy P1 - wsparcie i aktualizacja oprogramowania
Licencje oraz wsparcie i aktualizacja oprogramowania w zakresie komunikacji w formacie HL7 CDA
Licencja na oprogramowanie obsługi badań laboratoryjnych, wspracie i aktualizacja oprogramowania
Rejestrator 16 kanałowy
Kamery monitoringu
Zasilanie awaryjne monitoringu i kamer
Monitor
Urządzenie klasy NAS do zabezpieczania nagrań
Centrala ppoż z czujkami (czujki ppoż., inne elementy wykonawcze, instalacja SSP)
System monitorowania dostępu do serwerowni
Hosting, domeny
Strona internetowa - koszt przebudowy, modyfikacji, aktualizacji strony internetowej partnera
Instalacja sieci strukturalnej, światłowodowej
Instalacja elektryczna, zasilanie szaf RACK
Pozostałe roboty budowlane, wymiana drzwi ppoż.
Klimatyzator do serwerowni
Rozbudowane zostały systemy informatyczne wraz z ich instalacją, integracją, konfiguracją, wdrożeniem systemów informatycznych dla nowych stanowisk  

Wykonane zostały niezbędne prace nad komunikacją systemu informatycznego z P-1 w zakresie e-recepty, e-skierowania

Wykonana została integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM

 

 

Malopolski System Informacji Medycznej