Zakup oprogramowania księgowego oraz kadrowo-płacowego przez Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” umożliwił integrację w/w systemu z funkcjonującym w Ośrodku Zintegrowanym Systemem Informatycznym, który służy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki tej inwestycji powstał system, który jest rozwiązaniem informatycznym wspierającym procesy działające w Ośrodku dotyczące kilku obszarów działalności: m. in. proces zarządzania i finansów (tzw. część „szarą”) oraz procesy związane z funkcjonującym już w Szpitalu ZSI - rozwiązaniem informatycznym, wspierającym część medyczną (nazywany częścią „białą").
Zakup oprogramowania księgowego oraz kadrowo-płacowego – dokumentujący procesy finansowe i zarządcze – służący m. in. wytwarzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu dokumentacji księgowej oraz udostępnianiu informacji zarządczej, sprawozdawczej, podatkowej oraz ubezpieczeniowej okazał się niezbędny dla spełnienia wymagań stawianych obecnie jednostkom ochrony zdrowia, jak również konieczny dla przygotowania struktury informatycznej i spełnienia wymagań w celu integracji z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej.
Dostawa oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego wraz z  instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i usługami towarzyszącymi przyczyniła się do podniesienia jakości i bezpieczeństwa informatycznego jednostki.

Całkowita wartość inwestycji: 279 457,23 zł
Dofinansowanie UMWM: 263 550,00 zł
Środki Własne: 15 907,23 zł

KSFKW
Oprogramowanie kadrowo-płacowe KSZZL
KSESM
KSASW