Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego pn: „Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”" zawarł umowę z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Zgodnie ze złożoną ofertą zostało zakupione urządzenie LOGIQ FORTIS spełniające wymagania nowoczesnej techniki, co pozwala dostosować szpital do szybko zmieniających się standardów medycznych w zakresie ultrasonografii. W pełni cyfrowy, wielodyscyplinarny ultrasonograf przeznaczony jest m. in. do badań brzusznych, naczyniowych, płytko-położonych narządów, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych
i wiele innych.

Szpital jest jedną z niewielu placówek medycznych w Małopolsce posiadającą akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz staży dla fizjoterapeutów.

W 2022r. uległ zmianie program specjalizacji w ramach którego jednym z obowiązkowych elementów jest szkolenie fizjoterapeutów w zakresie wykorzystywania USG w fizjoterapii.

Urządzenie będzie wykorzystywane m.in w poradni kardiologicznej, oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej oraz w diagnostyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Obecnie wykorzystywane urządzenie miało blisko 20-letni okres użytkowania i ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne nie spełniało odpowiednich standardów diagnostycznych.

Nowo zakupiony aparat USG umożliwi kontynuację prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.

Zakup został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 250 000zł.

 

aparat usg