Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"

Numer identyfikacyjny REGON

35700139400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

668311933 

Data

2021-03-31

Miejscowość

Krzeszowice 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo

WOJ. MAŁOPOLSKIE 

Powiat 

Powiat krakowski 

Gmina

Krzeszowice (miasto) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[X] 2) wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

6

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? 

[X] TAK

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X] TAK 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[X] TAK 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? 

[X] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[X] TAK 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Poszczególne działania zostały ujęte w planie poprawy zapewnienia dostępności architektonicznej i cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

ID a 11y-uri https://www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

ID a 11y-status [X] Zgodna

ID a 11y-data-sporzadzenie 2020-02-21 

 

ID a11y-uri https://bip.malopolska.pl/orkrzeszowice

ID a 11y-status [X] Zgodna 

ID a 11y-data-sporzadzenie 2019-10-09 

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności 

 

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Poszczególne działania zostały ujęte w planie poprawy zapewnienia dostępności architektonicznej i cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobówlśrodków wspierających komunikowanie się? 

a. Kontakt telefoniczny [X] TAK 

b. Kontakt korespondencyjny [X] TAK 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [X] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [X] NIE 

 e. Przesyłanie faksów [X] TAK 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [X] NIE 

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [X] NIE 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X] TAK 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[X] NIE 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

[X] TAK 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

[X] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

[X] NIE 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[X] NIE 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[X] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[X] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? 

[X] NIE 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? 

[X] NIE