Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SPZOZ w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1982804,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-osrodka-rehabilitacji-narzadu-ruchu-krzeszowice-samodzielny-publiczn.html