Plan zamówień publicznych Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach na rok 2020

L.P

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ NETTO

PLANOWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(KWARTAŁ)

PLANOWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

UWAGI

1

Dostawa i świadczenie żywienia

858 861 zł

II

Przetarg nieograniczony

dostawy

 

2

Dostawa leków

173 716 zł

II/III

Przetarg nieograniczony

dostawy

 

3

Dostawa energii elektrycznej

153 460 zł

IV

Przetarg nieograniczony

dostawa

 

4

Oprogramowanie infrastruktura służąca do wytwarzania EDM

1 857 512 zł

II

Przetarg nieograniczony

Usługa, roboty budowlane

 

5

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku szpitalnym oraz przebudowa wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., elektrycznej i wentylacji w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” na działce ew. nr 1538/3 w Krzeszowicach

550 000,00 zł

II

 

Roboty budowlane

 

6

Wykonanie węzła hydroforowego i wewnętrznej instalacji wodnej w budynku "Zofia"

120 000,00 zł

II

 

Roboty budowlane