Brakowanie dokumentacji

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „ KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach informuje, iż z dniem 20.04.2021 r. przystępuje do brakowania / niszczenia / dokumentacji medycznej w postaci historii choroby pacjentów leczonych w 2000 r. w byłym Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach - Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie pod numer 12 282 00 22 wew. 601 lub 12 258 96 01.
Informujemy, iż w/w dokumentacja może zostać wydana wyłącznie jej właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Karolina Wróblewska

p.o. Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

„ Krzeszowice” SP ZOZ