Realizowane projekty

Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”, realizuje projekt pod nazwą: „Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0186/18-00.
Dofinansowanie projektu z UE: 216 053 PLN

Plakat projektu - Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych postawy dzieci w zgłoszonych szkołach. Realizacja projektu obejmuje badania przesiewowe w kierunku wad postawy, zajęcia grupowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci wymagających leczenia oraz prozdrowotne działania edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz personelu medycznego szkół.

Podsumowanie roku 2019

W 2019r. w ramach projektu przebadano dzieci z roczników (dziewczynki 2007 i 2009 oraz chłopców 2005 i 2006) łącznie 787 dzieci . Nasi rehabilitanci w ramach projektu przeprowadzili 17 szkoleń dla rodziców uczniów, oraz 32 szkolenia dzieci, w placówkach zgłoszonych do projektu.

W najbliższym czasie dzieci zakwalifikowane na indywidualną rehabilitację odbędą zajęcia w ORNR "Krzeszowice", równolegle w szkołach będą realizowane zajęcia grupowe z gimnastyki korekcyjnej.

Kontakt w sprawie projektu: 12 282 00 22 wew. 627

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 12 258 96 00
E-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony