Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Kinezyterapia

Metody kinezyterapeutyczne to wytyczone wzorce postępowania i leczenia w określonych jednostkach, wymagają odbycia specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy, w czasie których zdobywane są odpowiednie certyfikaty.

Obecnie dokonano podziału metod kinezyterapeutycznych ze względu na wykorzystaną podstawę teoretyczną i wyróżniono:

  • metody mechaniczne
  • metody neurofizjologiczne
  • metody edukacyjne

Metody mechaniczne

Zasadniczym celem jest wykorzystanie czynnika ruchu dla zmiany właściwości fizycznych tych tkanek narządu ruchu, które przyczynowo lub objawowo są związane z zaburzeniem czynności organizmu. Efekt uzyskuje się poprzez wykorzystanie prostych odruchów bezwarunkowych i warunkowych sterowanych z poziomu rdzenia i ośrodków podkorowych.
Stosowane tutaj metody to m.in.: Cyriaxa, OMT Kaltenborn - Evjenth, OMT Maitland, Ackermanna, Muliganna, FOI, McKenzie.

Metody neurofizjologiczn


W celu nauki nowych niezbędnych wzorców ruchowych (kontrolowanych przez ośrodki korowe, pola czuciowe, pola ruchowe oraz ośrodki scalania i koordynacji) wykorzystuje się głównie odruchy warunkowe. Efektem tego jest hamowanie odruchów patologicznych a wyzwalanie reakcji fizjologicznie prawidłowych.
Stosowane tutaj metody to m.in.: PNF, Brunstomm, NDT Boath, Vojta, SET.

Metody edukacyjne

Wykorzystują zarówno odruchy bezwarunkowe jak i warunkowe, lecz dopełnione są włączeniem świadomości, woli i determinacji osoby usprawnianej. W ten sposób dochodzi do poprawy na poziomie nie tylko funkcjonalnym, ale i umysłowym.

ĆWICZENIA LECZNICZE

Wskazania: Choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po złamaniach, przykurcze, choroby neurologiczne (po wylewach, po urazach kręgosłupa, porażenie mózgowe), ortopedia.

ĆWICZENIA SIŁOWE NA SALI FITNESS (POD OKIEM INSTRUKTORA)

Wskazania: Rozwój ogólny organizmu - ćwiczenia wzmacniające lub wyszczuplające lub poprawiające sylwetkę (zależnie od wskazań lekarza rehabilitacji). Uzupełnienie rehabilitacji poprzez wzmacnianie poszczególnych grup mięśniowych , rehabilitacja sportowa

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice