Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Basen

Jakość wody basenowej odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie "wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach".

Roczna ocena jakości wody wykonana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie.

24.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka, Planowanie Zabiegów i Sekretariat Medyczny  - nieczynne

 

27.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka czynna do godziny 14.20

 

31.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka czynna do godziny 14.20

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice