Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Basen

Jakość wody basenowej odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie "wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach".Roczna ocena (tutaj [PDF])  jakości wody wykonana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie.