Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Zabiegi

Fizjoterapia

Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, pola magnetyczne, wodę w postaci natrysków, kąpieli i innych  zdobyczy z zakresu medycyny fizykalnej. 

Czytaj więcej...

Hydroterapia

Inaczej wodoterapia - metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody, m.in. w postaci kąpieli, natrysków i masaży wodnych. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej do danej terapii.

Czytaj więcej...

kinezyterapia

Metody kinezyterapeutyczne to wytyczone wzorce postępowania i leczenia w określonych jednostkach, wymagają odbycia specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy, w czasie których zdobywane są odpowiednie certyfikaty.

Czytaj więcej...

Terapia zajęciowa

Ośrodek posiada nowocześnie wyposażoną pracownię, w której pod opieką terapeutów prowadzone są indywidualne i grupowe warsztaty w ramach terapii zajęciowej. 

Czytaj więcej...

Wody lecznicze

Lecznicze właściwości krzeszowickich wód siarczkowych potwierdzone są zarówno w przekazach historycznych (od blisko 250 lat woda mineralna z ujęcia „Zdrój Główny” wykorzystywana jest do kąpieli leczniczych), jak we współczesnych badaniach. Bogactwo i stężenie siar¬czanów przesądza, że pod tym względem Krzeszowicom dorównuje zaledwie kilka źródeł europejskich.

Czytaj więcej...

Basen

Jakość wody basenowej odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie "wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach".Roczna ocena (tutaj [PDF])  jakości wody wykonana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie.