Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Wyznaczanie

Wyznaczanie nowoczesnych metod w usprawnianiu pacjenta

 

·         INNOWACYJNA TERAPIA CHODU  DLA OSÓB PO ZABIEGACH ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO

W sierpniu 2014 r. Ośrodek rozpoczął realizację programu ćwiczeń grupowych dla osób po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego, opartego na gimnastyce tai chi. Program ten realizowany jest w ramach współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i posiada zgodę Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej. W wyniku prowadzonych ćwiczeń Tai Chi odnotowano znamienne statystycznie zwiększenie siły mięśni odwodzących i przywodzących zarówno w prawym jak i w lewym stawie biodrowym. Uzyskane zwiększenie siły mięśni odwodzących i przywodzących w kończynach dolnych (tj. zarówno w nodze zdrowej jak i z endoprotezą biodra) jest bardzo korzystne z punktu widzenia poprawy biomechaniki chodu, jego symetrii
i wyznaczników, długości kroków, a także równowagi dynamicznej i statycznej. Poprawa w zakresie wymienionych parametrów może wpływać na samodzielność osób starszych – zwiększyć ich sprawność w wykonywaniu codziennych czynności i bezpieczeństwo podczas chodzenia poprawiając tym samym jakość ich życia.

 

·         INNOWACYJNA TERAPIA CHODU DLA OSÓB PO UDARZE MÓZGU

 

Udar mózgu jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych. Istotnie pogarsza jakość życia zarówno w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej u osób, które go przeżyły. Jednym z głównych czynników obniżającą sprawność funkcjonalną jest upośledzenie chodu. Trudności w chodzeniu ma 70% osób po udarze, natomiast u 30% utrzymuje się ciężkie upośledzenie ruchowe, wymagające stałej opieki. W 2014 r. ośrodek realizował projekt pt. „Badanie przydatności urządzenia Parestand do reedukcji chodu w różnych dysfunkcjach narządu ruchu”. Projekt realizowany jest w ramach współpracy  z CM UJ w Krakowie i posiada akceptację Komisji Bioetycznej; na Oddziale Wczesnej Neurologii prowadzona jest kompleksowa terapia dla pacjentów po udarze mózgu. Po przeprowadzonych badaniach przez zespół terapeutyczny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy) ustalany jest cel terapii na dziś oraz w zależności od ustalonego celu dobierany jest indywidualny tok postępowania terapeutycznego. Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem metody neurofizjologicznej NDT-Bobath oraz metody PNF. Innowacją jest zastosowanie do terapii chodu pacjentów po udarze urządzenia odciążającego „PARESTAND” w połączeniu z bieżnią BIODEX. Urządzenie odciążające zapewnia odciążenie wagi ciała pacjenta, w celu ułatwienia zapoczątkowania terapii chodu oraz daje bezpieczeństwo odbywającej się terapii. Dzięki bieżni można zwiększać prędkość chodu, a także wpływać poprzez bio-feedbeck na kontrolę długości kroków przez samego pacjenta. Terapia prowadzona jest przez 15 dni i sprawdzane są wyniki przed i po. Pacjenci otrzymują podsumowanie swoich osiągnięć w postaci wyrównania długości kroków (kończyna chora ma zwykle o wiele krótszy krok), ich obydwa kroki stają się dłuższe, dzięki temu przemierzają dłuższe dystanse w krótszym czasie. Systematyczne ćwiczenia i zwiększanie prędkości skutkuje wyrównaniem ciśnienia i tętna tych pacjentów, wzrasta ich wydolność , a tym samym niezależność. Niezależny chód umożliwia pacjentom powrót do życia społecznego, zmniejsza odsetek izolacji i depresji, a zatem w konsekwencji wpływa na późniejszą jakość życia tych pacjentów. 

 

  • GIMNASTYKA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA METODĄ PILATESA

W 2014 r. Ośrodek wprowadził gimnastykę metodą Pilatesa, w ramach gimnastyki ogólnousprawniającej u pacjentów z dolegliwościami kręgosłupa oraz zaburzeniami stabilizacji centralnej – ćwiczenia prowadzone są przez  instruktora metody Pilatesa. Jest to metoda wykorzystująca elementy baletu i jogi. Ośrodek z powodzeniem stosuje odmianę tej metody zwaną Pilates Core.  Jest ona na bieżąco dostosowywana na potrzeby i według możliwości pacjentów, którzy są usprawniani w Ośrodku. Metoda ta służy poprawie zaburzonej u większości pacjentów stabilizacji ciała, pomaga w uzyskaniu relatywnie szybkich efektów przeciwbólowych w dolegliwościach kręgosłupa, pozwala skutecznie usprawniać pacjentów po operacjach kręgosłupa. Ponadto pozwala na urozmaicenie codziennej kinezyterapii i unowocześnienie jej. W 2014 r. pilotażowo została wprowadzona ta metoda – nie prowadzone zostały szczegółowe badania. Jednakże cieszy się dużym zainteresowanie –z informacji zwrotnych od pacjentów wynika po ćwiczeniach odnotowują dużą poprawę stanu zdrowia (cyt. „przyjeżdżają obolali, a wychodzą w dobrej formie”).

 

  • SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA

 

W grudniu 2014 r. w Ośrodku została zorganizowana Sala Doświadczenia Świata, na której odbywają się zajęcia terapeutyczne metodą Snoezelen. W ramach programu wprowadzono muzykoterapię (muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny wg Schulza i wg Jacobsona) oraz stymulację sensoryczną poprzez: dotyk (panele dotykowe), zapach (aromaterapię), wzrok (stanowisko elementów UV, projektor, wiązka LED, panel wzrokowy), słuch (elementy muzykoterapii, panel dźwiękowy, tor dźwiękowy).  Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pacjentów – terapeuci zauważyli już pierwsze efekty terapii poprzez poprawę samopoczucia pacjentów, ich motywację do zwiększonej aktywności, lepszą postawę wobec choroby i rehabilitacji.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice