Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Zespoły neurologiczne i schorzenia ośrodkowego układu nerwowego

1. PORAŻENIA OŚRODKOWE, czyli stany po udarach mózgu, krwotokach wewnątrzmózgowych lub śródmózgowych, guzach mózgu i procesach zapalnych.
 
Największą grupą pacjentów są chorzy po epizodach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki postępowi nauk medycznych wzrosła przeżywalność pacjentów po udarach mózgu.
Obecnie w Polsce roczne na tę chorobę zapada ponad 60 tys. osób. Ze względu na coraz dłuższy czas życia rośnie też wiek tych chorych.


W zależności od obszaru mózgu dotkniętego schorzeniem, efektem przebytego udaru jest porażenie lub niedowład jednej kończyny, połowy ciała lub czterech kończyn. Często towarzyszą temu zaburzenia mowy, przełykania, funkcji poznawczych, fikcji i defekcji, zaburzenia emocjonalne.

PROFILAKTYKĄ jest leczenie chorób podnoszących ryzyko zachorowania na udar:
- leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, wad serca, zaburzeń krzepnięcia,
- unikanie alkoholu, eliminacja palenia papierosów,
- redukcja masy ciała, obniżenie poziomu cholesterolu (LDL) i trójglicerydów,
- aktywność fizyczna także seniorów,
- kontrole pacjentów z grup ryzyka, w tym leczonych hormonoterapią zastępczą (!)

2. ZESPÓŁ (CHOROBA) PARKINSONA

Przewlekłe, postępujące schorzenie występujące jako samodzielna choroba lub jako zespół towarzyszący innemu schorzeniu. Choroba Parkinsona dotyka około 1,5 % pacjentów powyżej 70 roku życia.
W LECZENIU szczególną rolę odgrywa farmakoterapia zlecana przez neurologa.

3. ZESPOŁY RDZENIA KRĘGOWEGO

Są efektem uszkodzenie rdzenia kręgowego na różnej wysokości. Leczenie zależy od wysokości uszkodzenia.
  
Przyczyny:
- urazy (wypadki komunikacyjne, skoki do wody, upadki z wysokości, urazy sportowe) – w Polsce około 800 rocznie ze stałą tendencją wzrostową !!!
- guzy
- zapalenia
- zaburzenia ukrwienia w obszarze tętnicy rdzeniowej przedniej

4. STWARDNIENIE ROZSIANE

Przewlekle postępująca choroba, prawdopodobnie o charakterze zapalnym. Choroba ma najczęściej przebieg wielofazowy z okresami zaostrzeń i poprawy.
Częstość jej występowania zależy od rejonu geograficznego i waha się od 2 do 150 na 100 000 ludności w zależności od kraju i konkretnej populacji.
Szczyt zachorowań między 20 a 40 rokiem życia.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice