Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Schorzenia wieku rozwojowego

 

Najczęstszymi chorobami są:

  • skoliozy
  • wrodzone deformacje
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • dystrofie mięśniowe
  • rdzeniowy zanik mięśni
  • przepukliny oponowo-rdzeniowe

Pacjenci do 18. roku życia są leczeni w trybie ambulatoryjnym i w Oddziale Dziennym według indywidualnych programów leczniczych.

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice