Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Schorzenia wieku rozwojowego

 

Najczęstszymi chorobami są:

  • skoliozy
  • wrodzone deformacje
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • dystrofie mięśniowe
  • rdzeniowy zanik mięśni
  • przepukliny oponowo-rdzeniowe

Pacjenci do 18. roku życia są leczeni w trybie ambulatoryjnym i w Oddziale Dziennym według indywidualnych programów leczniczych.

 

Choroby tkanki łącznej

 

Najczęstszymi chorobami są:
1. Reumatoidalne zapalenie stawów.
2. Łuszczycowe zapalenie stawów.
3. Toczeń układowy.
4. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Leczenie: kinezyterapia, balneoterapia, fizykoterapia, kontynuacja farmakoterapii.

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa

Schorzenie wywołane zaburzeniem równowagi pomiędzy procesami syntezy i degradacji chrząstki stawowej. Wtórne zmiany obejmują wszystkie struktury stawowe. Klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej. Zajmuje  praktycznie wszystkie stawy – najczęściej jednak stawy najbardziej obciążone: biodrowe, kolanowe, barkowe oraz stawy kręgosłupa.

Czytaj więcej...

Zespoły neurologiczne i schorzenia ośrodkowego układu nerwowego

1. PORAŻENIA OŚRODKOWE, czyli stany po udarach mózgu, krwotokach wewnątrzmózgowych lub śródmózgowych, guzach mózgu i procesach zapalnych.
 
Największą grupą pacjentów są chorzy po epizodach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki postępowi nauk medycznych wzrosła przeżywalność pacjentów po udarach mózgu.
Obecnie w Polsce roczne na tę chorobę zapada ponad 60 tys. osób. Ze względu na coraz dłuższy czas życia rośnie też wiek tych chorych.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice