Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Projekty MRPO

Projekt: ”Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

Finansowanie: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013

Działanie 1.2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Całkowita wartość projektu:478 036,95 zł

Wartość dofinansowania: 225 497,93 zł

Czytaj więcej...

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice