Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Fundacja SANUS „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

„Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

         Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych” w ramach umowy  zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie publiczne przewiduje objęcie badaniem uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu gmin: Krzeszowice, Zabierzów, Czernichów
i Jerzmanowice – Przeginia (powiat krakowski), po uzyskaniu stosownych zgód od rodziców/opiekunów prawnych. Przedsięwzięcie ma pomóc w jak najszybszym zdiagnozowaniu i skierowaniu do leczenia dzieci siedmioletnich
i ośmioletnich. Realizacja zadania przyczyni się także do profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz wzmocni edukację dzieci, rodziców i opiekunów, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych w tym zakresie. Badania zostaną przeprowadzone w szkołach od września do listopada br., w terminach ustalonych z dyrektorami szkół.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

  

 

 

 Powiat Krakowski

 

Krzeszowice, czerwiec 2017

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice