Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Fundacja SANUS „W drodze do samodzielności”

„W drodze do samodzielności”

 

 

 

         Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „W drodze do samodzielności” w ramach umowy  zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Projekt przewiduje wsparcie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wychowanych w rodzinach, dla których miejscem zamieszkania jest Powiat Krakowski poprzez zajęcia muzykoterapeutyczne. Zadanie realizowane jest w okresie od 4 lipca 2017r. do 5 grudnia 2017r.

 

 

            

Powiat Krakowski PFRON

                               

 

Zadanie finansowane ze środków
Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych 
od Powiatu Krakowskiego

 

 

 

Krzeszowice, lipiec 2017

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice