Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Projekty MRPO

Projekt: ”Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

Finansowanie: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013

Działanie 1.2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Całkowita wartość projektu:478 036,95 zł

Wartość dofinansowania: 225 497,93 zł

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ realizuje projekt pn.: „Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu to 478 036,95 zł

Wartość dofinansowania to 225 497,93 zł

 

Projekt wdrożenia e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” powstał w celu ułatwienia i podniesienia skuteczności współpracy pacjentów ze szpitalem i stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie usprawniania procesu obsługi osób niepełnosprawnych.

Dotychczas pacjenci z niepełnosprawnością ruchową nie mieli możliwości zdalnego komunikowania się ze szpitalem. Aby umówić się na wizytę w specjalistycznych poradniach konieczna była ich osobista obecność.

E-usługa umożliwi dokonywania samodzielnej, zdalnej rejestracji przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu utworzonej strony internetowej. Tym sposobem wizyty pacjentów w szpitalu w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Dzięki udostępnionej e-usłudze opiekunowie osób niepełnosprawnych zostaną odciążeni z bezpośrednich wizyt w szpitalu ze swoimi podopiecznymi, które obecnie muszą odbyć celem zarejestrowania się.

Wdrożony system harmonogramowania będzie automatycznie przypisywał do danego pacjenta udostępnione do wykorzystania zasoby medyczne szpitala.

Dzięki dostępnej e-usłudze pacjent, nie wychodząc z domu, będzie mógł ustalić termin porady oraz będzie informowany o koniecznych do dostarczenia dokumentach. Zakres e-usługi świadczonej na rzecz pacjentów usprawni proces leczenia, a także umożliwi automatyzację wymiany danych między pracownikami Ośrodka Rehabilitacji a pacjentem. Ponadto udostępniona E-Usługa pomoże osobom niepełnosprawnym przystosować się do samodzielnego funkcjonowania.

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice