Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Funsacja SANUS „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

„Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych” w ramach umowy zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zadanie publiczne przewiduje objęcie badaniem uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu gmin: Krzeszowice, Zabierzów i Czernichów (powiat krakowski), po uzyskaniu stosownych zgód od rodziców/opiekunów prawnych. Przedsięwzięcie ma pomóc w jak najszybszym zdiagnozowaniu i skierowaniu do leczenia dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Realizacja zadania przyczyni się także do profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz wzmocni edukację dzieci, rodziców i opiekunów, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych w tym zakresie.
W dniach 26-29.09.2016r. przeprowadzono badania w zgłoszonych do projektu szkołach z terenu gminy Krzeszowice, badania w gminie Zabierzów przeprowadzone zostaną w dniach 17 – 26.10.2016r., a w Gminie Czernichów
w dniach 20-26.10.2016r.


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice