Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Fundacja SANUS „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu”

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu” w ramach umowy zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Projekt przewiduje wsparcie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wychowanych w rodzinach, dla których miejscem zamieszkania jest Powiat Krakowski, poprzez zajęcia indywidualne oraz zajęcia muzykoterapeutyczne. Zadanie realizowane jest w okresie od 14 czerwca 2016r. do 15 grudnia 2016r.

 

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice