Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Fundacja SANUS "W kierunku samodzielności"

„W kierunku samodzielności”


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „W kierunku samodzielności” - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu krakowskiego realizowane w ramach zawartej umowy z Powiatem Krakowskim. Zadanie przewiduje wsparcie procesu rehabilitacji dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami wychowywanych w rodzinach zamieszkujących powiat krakowski.


Celem strategicznym projektu jest:

  • rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności dziecka, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak sprawne komunikowanie się
  • z otoczeniem, wydłużenie czasu koncentracji, doskonalenie procesów poznawczych,
  • zwiększenie skuteczności oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych poprzez ich intensyfikację,
  • wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci poprzez różnorodność oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych oraz możliwość zdobywania wiedzy u boku profesjonalnego terapeuty w trakcie trwania projektu,
  • odciążenie rodziców w zakresie codziennej opieki nad dzieckiem, stworzenia możliwości poświęcenia czasu rodziców dla zdrowego rodzeństwa,
  • odciążenie finansowe rodziny ze względu na organizację zajęć.

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Krzeszowice, lipiec 2015r.

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice