Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”,
realizuje projekt pod nazwą:

„Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021”,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu:
RPMP.09.02.01-12-0186/18-00.


Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych postawy dzieci w zgłoszonych szkołach. Realizacja projektu obejmuje badania przesiewowe w kierunku wad postawy, zajęcia grupowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci wymagających leczenia oraz prozdrowotne działania edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz personelu medycznego szkół.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice