Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Ogłoszenie o konkursie na udziel. świad. med., udzielanie świadczeń lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSUOśrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR ”KRZESZOWICE” zaprasza do udziału w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: 

 

udzielania świadczeń lekarskichTreść ogłoszenia oraz regulamin, pobierz plik >>

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice