Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

OGŁOSZENIE - Brakowanie dokumentacji

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „ KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach informuje, iż z dniem 01.09.2019 r. przystępuje do brakowania / niszczenia / dokumentacji medycznej w postaci historii choroby pacjentów leczonych  w 1998 r. w byłym Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach - Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krzeszowicach.

Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ  w Krzeszowicach

ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie pod numer 12/ 282 00 22 wew.601 lub 12/258 96 01.

Informujemy, iż w/w dokumentacja może zostać wydana wyłącznie jej właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Andrzej Osiniak
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu  Ruchu
„Krzeszowice” SP ZOZ

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice