Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Odział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej przeznaczone są dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarzy oddziałów:

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych

jak również poradni specjalistycznych:

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • urazowo-ortopedycznej


Podczas przyjęcia, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od kwalifikacji lekarza oddziału, przyjmującego pacjenta i może trwać do 114 dni.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie?

Pacjent posiadający odpowiednie skierowanie do Ośrodka może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.
Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta do Rejestru Osób Oczekujących. Na podstawie złożonego przez Pacjenta skierowania oraz dokumentacji medycznej Zespół ds. Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek „pilny” lub „stabilny”).

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice