Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Poradnia Rehabilitacyjna

Podstawowe schorzenia objęte leczeniem poradni rehabilitacyjnej:

  • choroby ortopedyczne (stany po urazach i złamaniach, po operacjach ortopedycznych, po amputacjach kończyn,zmiany zwyrodnieniowe
  • stawów i kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa i wady postawy),
  • choroby reumatyczne (zesztywniające zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów biodrowych i kolanowych),
  • choroby układu nerwowego (zespoły bólowe kręgosłupa, rwa ramieniowa i kulszowa, stwardnienie rozsiane (SM),
  • stany po udarach mózgu, po urazach czaszkowo - mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych.

Przyjęcie do poradni następuje na podstawie skierowania od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

W poradni rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

24.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka, Planowanie Zabiegów i Sekretariat Medyczny  - nieczynne

 

27.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka czynna do godziny 14.20

 

31.12.2018 roku

Rejestracja Ośrodka czynna do godziny 14.20

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice